Naši autori: Budwig, Hirneise, Humble, Sircus, Costantini, Virapen...
Početna stranica »»  dr. Johanna Budwig »»  Lothar Hirneise »»  Jim Humble »»  Kristijan Kolega »»  dr. Antonio Vito Costantini »»  John Virapen »»  dr. Mark Sircus »»  dr. Semir Osmanagić Web shop Kontakt
 

dr. med. Antonio Vito Costantini
dr. med. Heinrich Wieland
dr. med., dr. fil. Lars I. Qvick


dr. Lars I. Qvick, dr. Antonio Vito Costantini, dr. Heinrich Wieland prof. dr. Antonio Vito Costantini, rukovoditelj (u mirovini) (*1.12.1924. - † 16.03.2008.)
Odjel kliničke kemije, interna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta Albert Ludwigs, Freiburg
Profesor medicinskog fakulteta (u mirovini) Sveučilišta Kalifornija, San Francisko

Dr. Costantini je diplomirao 1945.g., a doktorirao 1949. Radio je u bolnicama u San Francisku, Los Angelesu, Institutu za istraživanje tumora Sveučilišta Kalifornija, imao je i privatnu praksu u San Francisku. Dugo je godina bio stručnjak za giht u koje je doba i uočio gljivičnu-mikotoksičnu povezanost bolesti. Dane u mirovini proveo je u Njemačkoj, u Freiburgu, gdje su i nastala njegove knjige u kojima je proučavajući na tisuće objavljenih istraživanja dokazao uzročno-posljedicu gljivica i njihovih mikotoksina s jedne strane i bolesti suvremenog doba (rak, ateroskleroza, "autoimune bolesti") s druge strane.


prof. dr. Heinrich Wieland, medicinski direktor
Odjel kliničke kemije, interna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta Albert Ludwigs, Freiburg

dr. Lars I. Qwick, medicinski direktor
Odjel kliničke kemije, interna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta Albert Ludwigs, Freiburgu
Medicinski direktor Pharmacia & Upjohn, Švicarska